New items
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Olbiński akty nudes
Zenga japonske zenove obrazy ze sbirky Kaeru an
Józef Chełmoński romantyk polskiego pejzażu
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context