Nowości
Kraków 1900
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Sapetto Szamborski
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece