Nowości
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
Dom polski w transformacji
Pamięć rodzinna
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece