New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Złota obecność bizantyńskie korzenie polskiej ikony
Pozdrowienia z Jarosławia o pocztówkach jarosławskich
Energia obrazu źródła i konteksty zwrotu ikonicznego
 
Most often loaned books in the library