New items
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Transgrafia sztuka jest przestrzenią wolności art is a space of freedom