Nowości
Chronologia portretów Zygmunta III na trojakach z mennicy Lubelskiej
Małgorzata Buczek Śledzińska Zeichnungen und Inkunabulen 2009
Andrzej Zwierzchowski malarstwo Poznańska Galeria Nowa Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie Galeria Sztuki w Legnicy
Nowosielski w setną rocznicę urodzin 14 04 15 10 2023 on the centenary of the artist's birth
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VI Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 9 10 października 2014 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 6th International Conservation Conference Szreniawa 9 10 October 2014
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece