Nowości
Broń czarnoprochowa
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece