New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Re c akcje prezentacja prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pracowni Działań Intermedialnych Wydziału Ceramiki i Szkła
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Dom polski w transformacji
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
 
Most often loaned books in the library