Nowości
Broń czarnoprochowa
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Dom wójta w Kielcach
Husaria duma polskiego oręża
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece