New items
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Bolesław Prus w Nałęczowie
Pędzlem i dłutem o twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora 1918 1989
 
Most often loaned books in the library