New items
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Józef Unierzyski ok 1861 1948 malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Protesilas i Laodamia scenariusz prapremiery 25 kwietnia 1903 roku
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
 
Most often loaned books in the library