New items
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
 
Most often loaned books in the library