Nowości
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Reflektor materiały archiwalne i prasowe
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece