New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Rodzina Brueghlów arcydzieła malarstwa flamandzkiego The Brueghel family masterpieces of Flemish painting
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens