New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
English panel paintings 1400 1558 a survey of figure paintings on East Anglian rood screens
Łowca światła rzecz o Leonie Wyczółkowskim
Duch natury i inne bajki 20 lat Fundacji Sztuki Polskiej ING The spirit of nature and other fairy tales 20 years of the ING Polish Art Foundation Duch prirody a jine zkazky 20 let Nadace polskeho umeni ING
Grafika polska w CBWA 1956 1971