New items
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition