New items
Błonia krakowskie centrum rekreacji i sportu do 1914 roku
Jedyna taka w Polsce dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno Przemysłowego w Krakowie
Dzieło otwarte Opera aperta
Tkaniny zabytkowe z okresu od XV do XVII wieku ze zbiorów krakowskich kościołów i klasztorów T 2
Syzyfowe prace
 
Most often loaned books in the library