Nowości
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Graffiti i street art słowo obraz działanie
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece