New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Medici portraits and politics 1512 1570
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Przygody i wędrówki Misia Uszatka
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
 
Most often loaned books in the library