Nowości
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Podróże w świecie nowożytnym XVI XVIII w
Historia grecka
Czytanie interaktywnych obrazów gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności