New items
Legiony Polskie 1914 1919
Eugeniusz Zak Portret kobiety w zielonej sukni Portret matki Muzeum Narodowe w Krakowie Eugeniusz Zak Portrait of a woman in a green dress Portrait of artist's mother National Museum in Krakow
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Dolnoślązacy rodzinny przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Etnograficznym Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu