Nowości
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Peccata Grzegorz Bednarski
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Polska w pejzażach