Nowości
Kiedy Wawel śpi
Novitas versus auctoritas w sztuce średniowiecznej studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin
Kamil Kukla frukta i paszczęki malarstwo rzeźba muzyka fruits and maws painting sculpture music
Pomerania Prussia Polonia rozprawy ofiarowane prof Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65 urodzin
Z wizytą powrotną panneau dekoracyjne Jana Rembowskiego z Sanatorium Dłuskich w Zakopanem Kościelisku 21 03 2023 24 03 2024 On a return visit the decorative panel by Jan Rembowski from the Dłuski Sanatorium in Zakopane Kościelisko 21 03 2023 24 03 2024
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece