New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Ikony historia i teologia
Segmenty dziedzictwa kulturowego między ochroną dziedzictwa materialnego a niematerialnego
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
 
Most often loaned books in the library