Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
Armia Gustawa Adolfa 1
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Ostoja tradycji
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece