Nowości
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Kraków 1900
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece