New items
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
mad silkman Zika & Lida Ascher textiles and fashion
Exploding fashion
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz