New items
Osiem błogosławieństw medytacje biblijne z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
 
Most often loaned books in the library