New items
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Myśląca ręka 2017 2020 jak działa teatr?
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Dragu Muziejus Vladimiro Tarasovo kolekcija Lietuvos nacionalinio dailes muziejaus rinkiniuose Museum of Friends the collection of Vladimir Tarasov in the Lithuanian National Museum of Art
 
Most often loaned books in the library