New items
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
 
Most often loaned books in the library