Nowości
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Statek Robinsona Robinson's ship
Dwory i życie dworskie w nowożytnej Europie XVI XVIII w
Teraźniejszość przeszłości muzealnictwo i historiografia w Gdańsku i na Pomorzu do roku 1945