New items
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
Vilhelm Hammershoi and Danish art at the turn of the century
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene