Nowości
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Polska w pejzażach
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Armia Gustawa Adolfa 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece