New items
Irresistible the art of lingerie 1920s 1980s
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Grafika polska w CBWA 1956 1971
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych