New items
Uspomene za budućnost o 35 obljetnici otvaranja Muzeja Mimara Memories for the future on the 35th anniversary of the Mimara Museum
Czas osobisty sztuka Estonii Litwy i Łotwy 1945 1996 9 września 13 października 1996 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Kościoły drewniane w Polsce
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001