New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
Re c akcje prezentacja prac studentów Akademii Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu i Pracowni Działań Intermedialnych Wydziału Ceramiki i Szkła
 
Most often loaned books in the library