New items
Skarb Słuszków I denary krzyżowe z przełomu XI i XII wieku The Słuszków I hoard cross denarii from the end 11th and the beginning of the 12th century
Jacek Malczewski 1854 1929
Arnt the sculptor of images Master of animated sculptures a companion to the exhibition held at the Museum Schnutgen Cologne 2 April 5 July 2020
Katedra poznańska studia o sztuce
Archeomoderna polska sztuka nowoczesna i mity państwowotwórcze Muzeum Narodowe w Szczecinie 13 03 16 05 2021 Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen