New items
Polesie w fotografii z lat 20 i 30 XX wieku kontrasty głębie powiększenia
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
 
Most often loaned books in the library