New items
Niemcy w Krakowie dziennik 1 IX 1939 18 I 1945
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
123 aukcja antykwaryczna książki plakaty zabawki 2 czerwca 2018
Armia Gustawa Adolfa 2
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Most often loaned books in the library