New items
Arnt the sculptor of images Master of animated sculptures a companion to the exhibition held at the Museum Schnutgen Cologne 2 April 5 July 2020
Początki są zawsze najważniejsze geneza i działalność Galerii Foksal teksty programowe wystawy wydarzenia artyści 1955 1970 Beginnings are always the most important the genesis and activity of the Foksal Gallery programmatic texts exhibitions events artists 1955 1970
Museum Schnutgen a survey of the collection
Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku o kulturze kolekcjonerskiej miasta
Kaiser Friedrich Museum w Poznaniu 1904 1919 muzeum na niemieckiej i europejskiej prowincji