Nowości
Iter romano italicum polonorum czyli o związkach umysłowo kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie
Jan Szmatloch grafoteka
Żaba pod językiem medycyna ludowa Żydów aszkenazyjskich przełomu XIX i XX wieku
Urszula Wilk malując painting
Je plumerai les canards en rentrant Eric Poitevin
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece