New items
Bruegel w towarzystwie Pieter Bruegel Starszy dzieła graficzne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Bruegel in company Pieter Bruegel the Elder prints from the collection of the National Museum in Warsaw
Szafa grająca! żydowskie stulecie na szelaku i winylu historie z Polski
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Władztwo Władysława Łokietka 700 lecie koronacji królewskiej