New items
Sbornik 17 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 24 26 rijna 2018 Proceedings of the 17th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 24 26 October 2018
Słyszałem jak sowa woła moje imię opowieść o Marianie Stachurskim
Wojciech Kossak najwybitniejszy batalista
Renaissance in Franken Hans von Kulmbach und die Kunst um Durer
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections