Nowości
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Mała encyklopedia Polonii francuskiej
Utracone arcydzieło losy obrazu Targ na jarzyny Józefa Pankiewicza
O babce wnęku i mądrym karle
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece