New items
Dadianebis Sasaxleebis Saganjuri Treasures of Dadiani Palaces
Niezwykłe przygody Robinsona
Tu jest sztuka warszawska scena galeryjna
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
 
Most often loaned books in the library