New items
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich
Zenga japonske zenove obrazy ze sbirky Kaeru an
Firmamentum symbolicum wokół emblematów w XVII wiecznym Lublinie
Darczyńcy polskich muzeów historia i współczesność T 1
 
Most often loaned books in the library