New items
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Druki wrocławskiego Kalamburu
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944 2017
 
Most often loaned books in the library