New items
Perskie malarstwo miniaturowe w rękopisach z polskich zbiorów Persian miniature paintings in manuscripts in Polish collections
Małgorzata Mirga Tas przeczarowując świat
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections
Powojenna metaloplastyka element genius loci ośrodków staromiejskich materiały z konferencji Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m st Warszawy
Ekspresja lwowska rzeźba rokokowa