New items
Paleografia monet kratkij ocerk
Władysław Front malarz ze Stryszawy
Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego krajowy rejestr dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Guide du Musee Hongrois des Beaux Arts
Sztuka polska Stanisław Wyspiański Leon Wyczółkowski w zbiorach Leona Estreichera Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu marzec kwiecień maj 1981
 
Most often loaned books in the library