New items
Pokusa miejsca przeszłość i przyszłość miast
Dla polskich muzeów unikatowa kolekcja monet zebranych na Bliskim Wschodzie w czasie II wojny światowej w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi For Polish museums a unique coin collection formed in the Middle East during World War II deposited in the Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź
Rogalin i jego mieszkańcy
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza